کد : 3545

برگزاري اولين دوره آموزشي مباني فتوگرامتري با پهپاد در شهرداري مرکزي بوشهر ، 6 خرداد ماه 97

 

          برگزاري اولين دوره آموزشي مباني فتوگرامتري با پهپاد توسط شرکت مهارت گسترليان و شرکت مهندسين مشاور پايا ترسيم در شهرداري مرکزي بوشهر،در اين سمينارآموزشي که با همکاري واحد آموزشي شهرداري بوشهر برگزار گرديد مسئولان فني و مهندسي شهرداري حضور داشتند.