کد : 3465

شرکت مهارت گستر ليان براي عزيزاني که پرواز با مولتي روتور را به صورت تجربي ياد گرفته اند دوره قوانين و مقررات پرواز با مولتي روتور – مناطق پرواز ممنوع – نحوه ي کارکرد دستگاه و نرم افزار را برگزار مي نمايد.

شرکت مهارت گستر ليان براي آن دسته از عزيزاني که پرواز با مولتي روتور را به صورت تجربي ياد گرفته اند و در اين زمينه مشغول به کار هستند دوره ي فناوري پهپاد هاي غيرنظامي ، اصول ايمني پرواز و مقررات هوايي را که به منظور آشنايي با قوانين و مقررات پرواز با مولتي روتور – مناطق پرواز ممنوع – نحوه ي کارکرد دستگاه و نرم افزار مي باشد برگزار مي نمايد.