کد : 3595

ظرفيت کاربرد پهپاد در بخش کشاورزي با وجود حدود ?? تا ?? ميليون هکتار اراضي مناسب و مسطح بزرگتر از ظرفيت پهباد در حوزه هاي نظامي و امنيتي کشور است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي، دبير کارگروه پهپادهاي غير نظامي کشور امروز يکشنبه در کارگروه توسعه کاربرد پهپادها در حوزه مکانيزاسيون کشاورزي با اعلام اين مطلب گفت: خلاء قانوني يکي از موانع پيشرفت فناوري هاي جديد در کشور است و ما نمي خواهيم پهبادها به سرنوشت برخي از فناوري هاي جديد در کشور دچار شود که از ديرباز شاهد آن بوده ايم.

دکتر حامد سعيدي افزود: در پنج سال اخير به دليل شيوع وسايل پرنده مرکز ساماندهي در تنظيم قوانيني در سازمان هواپيمايي کشور دستورالعمل هاي امنيتي و هماهنگي حريم هاي هوايي تلاش هاي زيادي کرده است و در سال ?? دستورالعمل ?? صفحه اي شوراي امنيت کشور و سازمان هواپيمايي کشور ابلاغ شده است.

وي با بيان اين که اکنون نزديک به ?? هزار کاربر پهپاد در کشور داريم، اظهار داشت: از اين تعداد ???? نفر گواهي نامه دريافت کردند و در حال حاضر ??? واحد، موسسه و شرکت تاييد شده امنيتي و تاييد شده هواپيمايي براي ارايه خدمات پهباد داريم.

سعيدي افزود: از  پهپادها مي توان در ارايه خدمات در حوزه کشاورزي سمپاشي، معدن، نقشه برداري، امداد و نجات، فيلم برداري و ساير خدمات استفاده کرد.

وي گفت ايران مانند حوزه هاي پهپاد نظامي بايد در زمينه پهپادهاي غير نظامي، کشاورزي و زيست محيطي پيشتاز شود.

دبير کارگروه پهبادهاي غير نظامي کشور صرفه جويي در مصرف آب، زمان، عدم تخريب اراضي کشاورزي و افزايش راندمان توليد را از مزيت هاي کاربرد پهپاد در بخش کشاورزي عنوان کرد.

وي درعين حال خواستار يک کميته در زير گروه کارگروه توسعه کاربرد پهپادها در حوزه مکانيزاسيون کشاورزي به منظور بررسي و نظارت بر نرخ پهپادها گواهي سلامت اين دستگاه ها و رسيدگي به شکايات احتمالي از سوي کاربران اين دستگاه ها شد.