کد : 3590

بازديد دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري

بازديد دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري از سمپاش يلدا

بازديد دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري از شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري و ارائه سمپاش يلدا در اين مراسم از مهارت گستر ليان.

يکم بهمن ماه 1397 مراسم رو نمايي از محصولات شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس با حضور دکتر ستاري معاون علمي وفناوري رياست جمهوري، استاندار بوشهر و شخصيت هاي کشور و لشکري و دانشگاهي در سالن اجتماعات گلشن واقع در شهر بوشهر انجام گرديد.

در اين مراسم  پهپاد سمپاش يلدا توسط شرکت مهارت گستر ليان ارائه شد.